Toezichtshoudende autoriteit: Orde van Architecten / Raad West-Vlaanderen
Gedragscode:  Reglement Beroepsplichten                                               
De Kantel

Nieuwbouw centrum voor jeugdzorg
Brugge, België - 2016
Back
Next
Op de bestaande site wordt na evaluatie van de bestaande woonpaviljoenen geopteerd om tot een duurzamere en compactere bouwwijze over te gaan: een vervangingsnieuwbouw van drie losstaande paviljoenen met dag- en nachtopvang, administratie en lokaalondersteunende functies voor een totaliteit van 53 bewoners.

Bij de 3 paviljoenen werd specifiek aandacht besteed aan het aspect huiselijkheid in relatie met privacy.
Binnenin de leefgroep moet men eerst de ‘dagzone’ doorkruisen alvorens men bij de  volledig private ‘nachtzone’ komt. Hier heeft elke bewoner zijn persoonlijke kamer. Elke kamer (oost of west gericht) heeft een buitenraam met uitzicht op de tuin.

De materiaalkeuze werd bepaald door de contextuele en programmatorische aspecten. De horizontaal gelaagde paviljoenen moeten rust uitstralen en zich inpassen in de dichtbegroeide omgeving, waarbij enkel de 1° bouwlaag uitsteekt boven het groen en zo van op afstand de inplanting van de paviljoenen markeert.