Toezichtshoudende autoriteit: Orde van Architecten / Raad West-Vlaanderen
Gedragscode:  Reglement Beroepsplichten                                               
De Zeven Gaven

Verbouwing en uitbreiding
Brugge, België - 2016
Back
Next
Het bestaande gebouw van ‘De 7 Gaven’ met gevel in de Potterierei bestaat uit een
waardevol hoofdvolume: een aaneenschakeling van zeven trapgevels en aan de achtergevelzijde is dit volume in de loop van de jaren meermaals verbouwd waarbij o.a. het aanbouwen van een lift en het dichtmetselen van de borstweringen van de buitengalerij de elegantie en sterkte van het volume dermate hebben ‘verminkt’.
Bedoeling is dit artefact volledig uit te zuiveren en te herstellen. De dwars geplaatste volumes op het hoger vermeld langs volume worden gesloopt. (volumes met platte bedaking).

Hier worden twee nieuwe volumes aangebouwd: archetype volumes met
zadeldak.