Toezichtshoudende autoriteit: Orde van Architecten / Raad West-Vlaanderen
Gedragscode:  Reglement Beroepsplichten                                               
Vivendo Galgeveld

Sociale woningen

Beernem, België - 2013
Back
Next
De clustervorming zorgt voor private afbakeningen van de toegang tot de woning en de buitenruimte.De buitenruimtes worden afgebakend door een betonplint met draadafsluiting. Groeninvulling is privatief.

De herkenbaarheid van de woning, de identiteit, wordt bekomen door de compositorische opbouw van volumes (op niveau verdieping) niet centraal in het cluster op te trekken, waardoor een zwaarder suburban villa- volume wordt vermeden, maar door ze naar de rand van de gevel te schuiven versterkt de afleesbaarheid van de individuele woning in het cluster.

De clustercomposities hebben een horizontale geleding in gevelopbouw: een gelijkvloerse ‘sokkel’ (basement) in baksteenparement en een dakvolume bekleed in keramische dakpannen, met in dezelfde pannenafwerking de dakopstanden die de platte bedaking en dakvolumes verbinden. Eenheid van cluster en differentiatie door het loszetten van de dakvolumes per wooneenheid. Deze geleding zorgt voor een horizontale lectuur van de wijk, rustgevend maar tevens boeiend door de schakering en positionering van de verschillende clusters in de wijk. Een beeldvorming met eenvoudige archetype dakvormen.