Toezichtshoudende autoriteit: Orde van Architecten / Raad West-Vlaanderen
Gedragscode:  Reglement Beroepsplichten                                               
De Ganzepoot

Bezoekerscentrum

Nieuwpoort, België - 2010
Back
Next
In relatie met het bestaande Albert I-monument en sluizencomplex “De Ganzepoot” werd zeer doelbewust gekozen voor een subtiele ingreep, het integreren van het nieuwe bezoekerscentrum in de bestaande taluds. Het nieuwe centrum bestaat uit 3 zalen in zichtbeton en wordt ondergrondse gekoppeld aan het bestaande monument van waaruit een verbinding met het bestaande trappen- en liftcomplex gemaakt kan worden. In het kader van de uiteenzetting van het oorlogsverhaal (WO I) werd specifiek gekozen voor een kille sfeer met aandacht voor contrasten tussen licht en donker, grote zaalvolumes en lage gedrukte gangen. Ter hoogte van het sluizencomplex wordt de façade uitgesneden in het talud waardoor hierop een panoramisch beeld geboden kan worden.