Toezichtshoudende autoriteit: Orde van Architecten / Raad West-Vlaanderen
Gedragscode:  Reglement Beroepsplichten                                               
NAH - De Nieuwe Notelaar

Centrum voor personen met niet aangeboren hersenletsel
Brugge, België - 2009
Back
Next
Het nieuwbouwproject voor het dagcentrum en het residentieel wonen, ontwikkelt zich over twee bouwlagen en een dakvolume rond een binnentuin.
De toegang tot het gebouw situeert zich langs de inrijlaan vanuit de Potterierei.

Architecturaal is gestreefd om de open ruimte (de binnentuin) maximaal te betrekken op de binnenruimtes: grote raampartijen geven transparantie en een sterke belevingswaarde aan de dagruimtes en ateliers.
De gaanderijontwikkeling rond de binnentuin speelt in op de gaanderij van het woonblok van de ‘Zeven Gaven’ en laat de twee binnentuinen als een grote groene ruimte in elkaar overvloeien. De gaanderij zorgt bouwfysisch voor een thermisch comfort (zonnewering) en creëert een wandelpad, ook afleesbaar voor de evacuatie van het gebouw.
De materialen zijn gekaleide baksteen, kwartszink en houten ramen. Het geheel vult zich pretentieloos in, in haar omgeving, met respect voor de architecturale bestaande context.
Dit project is een beschermde site en wordt verder aangesloten op een nieuw woonproject in de Potterierei (De Zeven Gaven)