Toezichtshoudende autoriteit: Orde van Architecten / Raad West-Vlaanderen
Gedragscode:  Reglement Beroepsplichten                                               
Ons Erf

Nursingtehuis voor gehandicapten
Brugge, België - 2012
Back
Next
Het project krijgt een inplanting tussen de Chartreuseweg en de vijver, dit op het domein waar de volledige campus zich situeert.

Het plan bouwt drie leefgroepen van 10 kamers, aansluitend op een binnencorridor, een binnenstraat, die de toegang geeft tot deze drie leefgroepen. Aan de andere zijde van deze corridor zijn de gemeenschappelijke functies geënt: utilities, stookruimte,  vergaderruimte, bureau zorgmanager, kiné, personeelslokaal… Deze gemeenschappelijke functies zijn in de eerste fase noodzakelijk om de werking van fase 1 mogelijk te maken.

Architecturaal ontwikkelt en schuift het gebouw zich horizontaal (een-bouwlaags volume) op het terrein en over de vijver. Het gebouw pretendeert zich niet met een opvallende architectuurtaal, maar is landschappelijk geïntegreerd op de site.
De verticale raamopeningen op een stramien ingebracht in deze langse gevels geven een versterking aan de proporties van de gevels.