Toezichtshoudende autoriteit: Orde van Architecten / Raad West-Vlaanderen
Gedragscode:  Reglement Beroepsplichten                                               
Policekantoor

Hoofdkantoor politie

Brugge, België - 2007
Back
Next
Het bouwprogramma voorziet in het bouwen
van een hoofdcom­missariaat opgebouwd uit een
administratief, arrestanten en lo­gistiek complex.
Met de bedoeling de tot op heden versnipperde
commissariaatfuncties te groeperen op een
strategische site.
De drie hoofdentiteiten van het
bouwprogramma (administratief-, logistiek- en
arrestantencomplex) worden gegroepeerd
rondom het semipublieke binnenplein.