Toezichtshoudende autoriteit: Orde van Architecten / Raad West-Vlaanderen
Gedragscode:  Reglement Beroepsplichten                                               
De Zande

Gemeenschapsinstelling

Ruiselede, België - 2007
Back
Next
Binnen de werking van de gemeenschapsinstelling onderscheiden wij drie facetten (onderwijs, therapie en opvoeding) onderling verbonden door de pedagogische begeleiding. Het bieden van maximale integratiekansen in de maatschappij is één van de hoofddoelstellingen. Deze vormen één van de pijlers tot conceptvorming: het creëren van een routineus dagritueel. De 5 entiteiten worden uitgezet op een L-vormige verbindingsweg, rondom de voor bewoners toegankelijke buitenruimte. Ze worden dusdanig ten opzichte van elkaar gepositioneerd dat de tussenliggende verbindingsweg een architecturale vertaling wordt van het dagritueel. Woonfuncties, ontspanning- en therapeutische functies, alsook onderwijsfuncties worden zeer doelbewust van elkaar gescheiden. Hierbij vormen het woonvolume en de onderwijsvleugel de twee uiterste punten op de verbindingsweg, levenslijn. Scenario’s zoals naar school gaan, uit sporten, naar huis gaan, worden letterlijk vertaald in de positionering van de verschillende entiteiten. Bovendien wordt ieder van deze entiteiten een eigen sfeer en belevingswaarde toegekend. Het doelbewust vermijden van eenzelfde uniform karakter als versterking van de beleving van het dagritueel.