Toezichtshoudende autoriteit: Orde van Architecten / Raad West-Vlaanderen
Gedragscode:  Reglement Beroepsplichten                                               
WZC De Vliedberg

Woon- en zorgcentrum
Brugge, België - 2011
Back
Next
Het gebouw wordt gekenmerkt door een meanderende vormgeving op basis van programmatorische en contextuele aspecten
(S-beweging). Hierdoor ontstaan patio’s en halfopen binnengebieden. Deze omsluitingen leiden tot een sterke ruimtelijke benadering van de verschillende bouwdelen en bieden d.m.v. boeiende doorzichten een coherentie aan het geheel. De patio’s creëren een eenheid in de diversiteit van ruimtes en zorgen voor verbondenheid tussen de diverse entiteiten.

In functie van een optimale toegankelijkheid werd ter hoogte van de ingang van het woonzorgcentrum en dagverzorgingscentrum een onderrijdbaar en architecturaal verfijnd ‘brug-gebouw’ met een overspanning van 16 meter geïntegreerd. Hierdoor ontstaat een overluifeld binnenplein waar het komen en gaan van bezoekers maximaal gevisualiseerd wordt.

Het gebouw wordt gekenmerkt door een materiaalkeuze die de éénheid en soberheid (homogeniteit door materiaalgebruik) versterken: horizontale witte betonluifels, waartussen glaspanelen spannend geplaatst worden.