Toezichtshoudende autoriteit: Orde van Architecten / Raad West-Vlaanderen
Gedragscode:  Reglement Beroepsplichten                                               
WZC Sint-Augustinus

Woon- en zorgcentrum
Torhout, België - 2006
Back
Next
De verzorgingscampus bestaat momenteel uit de gebouwen ‘Ter Burg’ en ‘Ter Vesting’ die verbonden zijn via een gelijkvloerse beglaasde verbindingsgang.
Het bouwproject zal gefaseerd, resulteren in het bouwen van een nieuw T-volume (uitbreiding: drie niveaus kamers en utility-functies ) dat zich met de langse gevel ontwikkelt langs de vestingstraat, dit na het slopen van de twee dwarse vleugels van ‘Ter Burg’ en de verbindingsgang.
De nieuwe lay-out van het bouwproject, zal de hoofdtoegang van het rust- en verzorgingstehuis verleggen van de Vestingstraat naar de Aartrijksestraat. De Vestingstraat bedient nog de parking personeel en biedt de toegankelijkheid voor de ziekenwagens.
Tussen de uitbreiding en ‘ ter Vesting’ ontstaat een halfopen binnengebied, met tuin voor de dementerende bewoners en een verbindings-passerelle op de eerste en tweede verdieping.