Toezichtshoudende autoriteit: Orde van Architecten / Raad West-Vlaanderen
Gedragscode:  Reglement Beroepsplichten                                               
De Lijster

Sociale appartementen

Brugge, België - 2012
Back
Next
De ambitie is een aantrekkelijke duurzame nieuwe woonwijk te creëren in de rand van de stad met een kwaliteitsvolle publieke ruimte die een meerwaarde voor de omgevende wijk betekent en tegelijkertijd een identiteit en herkenbaarheid geeft aan het huisvestingsproject De Lijster.
Vanuit de overtuiging dat architectuur geen elitair product hoeft te zijn, maar ook toegankelijk moet zijn voor mensen met een laag inkomen willen wij zoeken naar de optimalisatie van het ontwerp voor sociale woningbouw met als resultaat hoogwaardige sociale woonarchitectuur die het onderscheid tussen hoge en lage inkomensklassen niet langer onderstreept. Architectuur moet toegankelijk zijn voor iedereen en niet slechts voor de happy few. Het doorbreken van de ingeslepen opvattingen en sociale woningbouw een maximale dosis kwaliteit en inspiratie meegeven, zowel op het niveau van de woningtypologie als in de materialisering en expressie van de woningen. Onverwacht open en ontspannen ruimtelijke inrichting, flexibiliteit, ruime uitzichten, een licht interieur bieden voor een moderne, hedendaagse levensstijl. Een appartement als een privélandschap met een sterke visuele relatie tot buiten.