Toezichtshoudende autoriteit: Orde van Architecten / Raad West-Vlaanderen
Gedragscode:  Reglement Beroepsplichten                                               
De Schuit - Sint Pieters

Nieuwbouw basisschool
Blankenberge, België - 2017
Back
Next


Het masterplan dient integraal de niet te verbouwen en weinig duurzaam geconcipieerde gebouwen van de jaren ‘60 en ‘70 te vervangen. Vanuit het programma van de totale scholengroep, rekening houdend met gelokaliseerde perifere scholen werd een duurzame visie ontwikkeld met mogelijkheid van variabele invulling van de diverse schoolgroepen.

De lagere en secundaire school krijgt een nieuwe invulling na sloping van het bestaande schoolgebouw. De stedenbouwkundige voorwaarden stellen de nieuwbouw te positioneren op de rooilijn zodat de sluiting met het straatbeeld behouden blijft. Een belangrijk uitgangspunt is de interactie met de publieke ruimte toch niet te verliezen en doorzichten en betrokkenheid met de straat en de achterliggende speelplaats te realiseren. Het plan geeft in zijn dynamiek ook uitdrukking in zijn gevelcompositie. Er is geopteerd voor een zeer flexibel en hedendaags open leersysteem. Geen klassieke leslokalen maar diverse werkingen en activiteiten kunnen gegenereerd worden door het opentrekken van de verschillende ruimtes, verticale circulaties ook een soort forum of podium mee te geven waardoor de beleving van de school verrassend en vernieuwend is