Toezichtshoudende autoriteit: Orde van Architecten / Raad West-Vlaanderen
Gedragscode:  Reglement Beroepsplichten                                               
Engelendale - Brugge

Uitbreiding van een woonzorgcentrum
Brugge, België - 2014
Back
Next
 
Op een terrein uitgevend in de Kapelstraat wordt aansluitend op het terrein van het voormalig Klooster Zusters Dominicanessen het woonzorgcentrum Engelendale uitgebreid met nieuwe volumes waarin 24 zorgstudio’s, 24 zorgkamers en 4 zorgflats worden ingevuld.
Een sokkel waarin een ondergrondse parking is voorzien met 30 parkeerplaatsen, draagt drie meanderende volumes met twee bouwlagen en een dak.

De nieuwbouw wil de architecturale kwaliteit van het bestaande klooster versterken en contextueel bindend verder zetten door de gepaste keuze van de bouwmaterialen: dak in tegelpannen, hellende vlakken in koper en groendak voor binnengoten.
De schaal van de meanderende volumes zijn a.h.w. stadswoningen in de Kapelstraat die zich meeplooien in het nieuwe binnengebied. Er wordt niet gestreefd naar zware lineaire volumes, maar geclusterde, kleinere blokken die in schaal beter het binnengebied verdragen.

Bekijk ook het fragment uit de kortfilm van Wienerberger!