Toezichtshoudende autoriteit: Orde van Architecten / Raad West-Vlaanderen
Gedragscode:  Reglement Beroepsplichten                                               
OCMW Zwevegem

Verbouwing woon en zorgcentrum
Zwevegem, Belgiƫ - 2015
Back
Next
Het nieuwbouwvolume wordt  
geconcipieerd als een baksteenvolume  
dat zich inkadert in de bestaande  
toestand, waarbij aandacht wordt besteed  
aan een verfijnde detaillering om te  
komen tot een hedendaags tijdloos  
volume. De zig-zag vorm van de  
nieuwbouw sluit aan tegen de bestaande  
gebouwen en omarmt daarbij het nieuw  
ontstande binnengebied.  

Het geheel zal door middel van een spel  
tussen open en gesloten (glasoppervlaktes  
vs baksteenwanden) in een weloverwogen  
kadans en ritmering rust en geborgenheid  
uitstralen.