Toezichtshoudende autoriteit: Orde van Architecten / Raad West-Vlaanderen
Gedragscode:  Reglement Beroepsplichten                                               
WZC Andante

Nieuwbouw woonzorgcentrum
Menen, België - 2017
Back
Next
Het wonen in kleinere entiteiten (15 bewoners) en op een huiselijker, d.w.z. Lager niveau zorgt voor een grotere betrokkenheid op de buitenruimte, op de openbare ruimte, op de animerende en de onthaalfuncties zoals cafetaria, polyvalente ruimte, kapsalon, administratie, paramedische diensten...

Door de landschappelijkheid van het concept heeft het ontwerp een schaal die zich beter verhoudt tot haar omgeving: de achterliggende terreinen van privéwoningen, de
sportterreinen....

Er is bijzonder belang gehecht aan een goede oost-west oriëntatie van de kamers, zuidgerichtheid van de dagzalen en een maximale transparantie door de verbindingscorridors heen.
De rust aan de kamers in de gang wordt gewaarborgd, het ontwerp biedt de gelegenheid tot wandelen, zitten in de gangen, terrasgebruik vanuit de dagzalen...