Toezichtshoudende autoriteit: Orde van Architecten / Raad West-Vlaanderen
Gedragscode:  Reglement Beroepsplichten                                               
Woning H

Renovatie en uitbreding woning
Brugge, België - 2017
Back
Next
Dit project kwam ook in Polycaro n°61.
Lees het artikel hier.