‘Contextuele aspecten’ (CONTEXT):
Het ontwerp is steeds contextgebonden, wat betekent dat het als ‘deel binnen een geheel’ in relatie staat tot zijn
omgeving.
Op macroschaal is de oriëntatie bepalend m.b.t. de inplanting van het ontwerp.
Op microschaal is de continue wisselwerking tussen het ontwerp en haar directe omgeving bepalend voor de
functionaliteit, de vormgeving en de aanwezigheid van de ingreep.

‘Inhoudelijke aspecten’ (CONTENT):
Inhoudelijk wordt een plan gegenereerd op maat van de gebruiker, waarbij gestreefd wordt naar een functioneel,
zuiver, afleesbaar, flexibel, strak en helder plan. Binnen de gegeven context zullen onderstaande begrippen in
meerdere of mindere mate bepalend zijn bij de uitwerking van het ontwerp
interactie, associatie, logica, interventie, ruimtelijkheid, kleur, proportie, transparantie, rust, structuur, lectuur,
materialisering of dematerialisering, gelaagdheid, variatie, autonomie, toegankelijkheid, begrenzing, …

‘Beeldvorming‘(Image building):
De perceptie van het ontwerp is een weerspiegeling van beide bovenvermelde begrippen (context en content),
met een bewuste keuze voor een al dan niet manifeste aanwezigheid in haar omgeving (low profile versus high
profile).
Het ontwerp is hedendaags, geïnspireerd op of in elk geval getoetst aan de vormgeving van architecturale
meesterwerken en de internationale architectuur. (belang van case studies)
De materie is een middel om het gewenste beeld te genereren, voortkomend uit de voorstudie van context en
content.
Het beeld van de ingreep is nooit pretentieus en schreeuwt niet naar aandacht, nooit vorm om de vorm, maar
ingetogen in haar vorm, materiaal en detaillering, doordacht en ‘bereikbaar’.
‘we think architecture is an art of the every day and sometimes an art of the special occasion. We are for a more
quiet architecture, thoughtful, with a generosity of spirit and mindful of affordability…’

‘Kruisbestuiving‘(Cross-over):
De bovenvermelde dragers van het ontwerp worden gevoed vanuit een open visie op en fascinatie voor
(hedendaagse) kunst, literatuur, mode, ‘beeldende’ kunst, film, fotografie, industriële vormgeving, …Toezichtshoudende autoriteit: Orde van Architecten / Raad West-Vlaanderen
Gedragscode:  Reglement Beroepsplichten